Liên hệ

Nếu các bạn muốn liên hệ với mình thì gửi mail qua khieuvusaigon@gmail.com nhé.

Do mình ít online nên khi nào nhận được mail mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.

Cảm ơn các bạn đã liên hệ với mình.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>